Postbus 10034 1301 AA Almere
036 - 750 8214
info@samenmetu-bewindvoering.nl

Over ons

Created with Sketch.

Het nemen van financiële besluiten en/of persoonlijke beslissingen is niet altijd even gemakkelijk. Hoe graag u dit ook zelfstandig zou willen (blijven doen), soms lukt het niet om uw financiële of persoonlijke zaken goed op orde te krijgen. Dit kan met van alles te maken hebben. Financiële problemen kan een ieder van ons overkomen, hier hoeft u zich echt niet voor te schamen. Als u financiële problemen ervaart, dan komt er veel op u af en kan het zomaar gebeuren dat u door alle bomen het bos niet meer ziet. Wij bieden u graag een helpende hand! 

Samen Met U Bewindvoering behartigt de financiële en persoonlijke belangen van mensen in onze samenleving die hier tijdelijk of langdurig niet toe in staat zijn. Dit kan zijn vanwege een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychische problematiek, maar ook zogenoemde life events, verslaving(en), leeftijd of het (dreigen te) hebben van (problematische) schulden kunnen een rol spelen.

Samen Met U Bewindvoering Almere legt naast de verantwoordelijkheden die het bewind met zich meebrengt een focus op een goede relatie met haar klanten. Wij investeren in een open en eerlijke vertrouwensrelatie met onze klanten. Bij ons staan uw wensen en persoonlijk contact centraal. Er wordt binnen de financiële en persoonlijke mogelijkheden gehandeld in uw belang. Er ligt een nadruk op samenwerken zodat wij samen verder komen, onder beschermingsbewind, mentorschap of curatele staan, doen wij samen. 

Samen Met U Bewindvoering is een kleinschalig en laagdrempelige organisatie wie haar wortels heeft gevestigd binnen Almere. Ons werkgebied ligt echter verder dan alleen Almere. Samen Met U Bewindvoering reist het hele land door als dit nodig is. 

“Samen met u zorgen wij voor rust en stabiliteit”

 

Binnen de organisatie is Soraya op dit moment als beschermingsbewindvoerder, mentor en curator werkzaam.  

Wie is
Soraya

Ik wil mijzelf als bewindvoerder, mentor en curator onderscheiden en hier zal mijn persoonlijke karakter en mijn achtergrond als maatschappelijk werker een steentje aan bijdragen. Ik vind makkelijk aansluiting tot de ander daar waar ik een persoonlijke touch geef aan mijn werkzaamheden. Ik denk in mogelijkheden, ben betrokken en toon begrip. Ik hecht veel waarde aan openheid en heldere communicatie en zal hier altijd naar toe streven. Ik heb onder andere veel ervaring om te werken met mensen die te maken hebben met een verstandelijke of lichamelijke beperking, verslaving(en), psychische en/of schulden problematiek.

Mocht u binnen Samen Met U Bewindvoering onder beschermingsbewind, mentorschap of curatele staan ben ik ervan overtuigd dat u onder mijn hoede in goede handen zult zijn.