Postbus 10034 1301 AA Almere
036 - 750 8214
info@samenmetu-bewindvoering.nl

Formulieren

Created with Sketch.

Hier kunt u alle formulieren terug vinden die betrekking hebben op het aanvragen van bewindvoering, mentorschap en/of curatele.

Ook kunt u hier ons aanmeldformulier terug vinden. Het aanmeldformulier gebruiken wij om een aanmelding te verwerken en willen wij graag retour zien voordat er een intakegesprek plaats vind. Tot slot vind u op deze pagina onze klachtenregeling.

>> Verzoekformulier onder- bewindstelling en/of instelling mentorschap 

>> Verzoekformulier ondercuratelestelling

>> Plan van aanpak bewind

>> Plan van aanpak mentorschap

>> Plan van aanpak curatele

>> Aanvullend plan van aanpak in geval van schulden

>> Akkoordverklaring voor familieleden

>> Aanmeldformulier Samen met u bewindvoering

>> Klachtenregeling Samen met u bewindvoering Almere in samenwerking met de Samenwerkende Bewindvoerders

>> Gedragscode Samen met u bewindvoering

Samen met u creëren wij rust en stabiliteit.