Postbus 10034 1301 AA Almere
036 - 750 8214
info@samenmetu-bewindvoering.nl

Diensten

Created with Sketch.

Samen Met U Bewindvoering Almere biedt beschermingsbewind, mentorschap en curatele aan. Wij willen binnen de mogelijkheden van onze klanten zoveel mogelijk de eigen regie stimuleren en dat zij blijven doen wat zij zelf kunnen doen. Samen Met U Bewindvoering staat onder controle van de kantonrechter en verantwoord jaarlijks haar werkzaamheden.

De diensten die worden aangeboden zullen hieronder nader worden toegelicht.

Beschermingsbewind
Voor het maken van financiële beslissingen

Beschermingsbewind is bedoeld om de financiële belangen te behartigen van een volwassene die daar vanwege bepaalde omstandigheden tijdelijk of voor een langere periode niet toe in staat is. Deze persoon wordt door de kantonrechter onder bewind gesteld van een bewindvoerder. De bewindvoerder is dan verantwoordelijk voor het beheer van de bezittingen.

Bij beschermingsbewind blijft de persoon om wie het gaat handelingsbekwaam, echter kan de betrokkene niet meer zonder medewerking van de bewindvoerder over goederen die onder het bewind vallen beschikken. Het beheer over de goederen berust uitsluitend bij de bewindvoerder.

Mentorschap
Voor het maken van persoonlijke beslissingen

Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatieven. In dat geval kan een mentor uitkomst bieden. Een mentor helpt met (bij) het nemen van beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. In overleg met de betrokkene zal de mentor altijd proberen de betrokkene zo veel mogelijk zelf de beslissingen te laten nemen. Een mentor is er in de eerste plaats om de weg te wijzen en om de betrokkene te sturen. Mentorschap gaat vaak samen met bewindvoering.

Net als bij beschermingsbewind blijft bij mentorschap de persoon om wie het gaat handelingsbekwaam.

Curatele
Voor het maken van financiële en persoonlijke beslissingen

Curatele is een rechterlijke maatregel voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. De curator beslist over geld, verzorging, verpleging of begeleiding van de betrokkene.

Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam en heeft daarom praktisch voor elke handeling en/of beslissing toestemming nodig van de curator.