Tarieven

De tarieven voor professioneel beschermingsbewind, mentorschap en curatele zijn landelijk vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kantonrechters). Jaarlijks worden deze tarieven opnieuw bekeken en indien nodig aangepast. Via deze link kunt u de huidige tarieven terug vinden.

Heeft u zelf niet de financiële ruimte om deze kosten te dragen? Dan vraagt Samen Met U Bewindvoering binnen uw gemeente bijzondere bijstand voor u aan zodat u deze kosten vergoed kunt krijgen.