Downloads

Hier kunt u alle downloads terug vinden die onder andere betrekking hebben op het aanvragen van bewindvoering, mentorschap en/of curatele.

Ook kunt u hier ons intakeformulier en het klachtenreglement terug vinden. Het intakeformulier gebruiken wij om een aanmelding te verwerken en willen wij graag retour zien voordat er een intakegesprek plaats vind. Dit formulier vult u bij een aanmelding zo volledig mogelijk in (eventueel met ondersteuning van een ander) en zal ons de nodige inzicht geven in uw financiële situatie.

>> Verzoek onder- bewindstelling 

>> Verzoek instelling mentorschap

>> Verzoek ondercuratelestelling

>> Plan van aanpak bewind

>> Plan van aanpak mentorschap

>> Plan van aanpak curatele

>> Aanvullend plan van aanpak in geval van schulden

>> Akkoordverklaring voor direct betrokkene van de verzoeker

>> Intake formulier Samen Met U Bewindvoering

>> Klachtenreglement Samen Met U Bewindvoering

Samen met u creeëren wij rust en stabiliteit.